Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm 2017 - 2018 

Hồ sơ bao gồm:

1- Báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH SV (sinh viên đánh máy, không viết tay) - theo mẫu 2

2 - Đơn đề nghị thay đổi tên đề tài hoặc ngừng thực hiện (đánh máy) - theo mẫu 3.

Thời gian: Trước 17h00 ngày 23/01/2018 (thứ 3), nộp tại VPK cho cô Tạ Thảo hoặc thầy Hải.

- Trợ lý Khoa học Khoa,

Dương Quang Hải

0981 400 781

 

Tải file đính kèm: Tại đây:Báo cáo tiến độ

loading....