Lịch công tác tuần từ ngày 12-18/4/2021

Lịch công tác tuần từ 05-11/4/2021

Từ ngày 29/3-04/4/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 22-28/3/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 15-21/3/2021

Vv lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê bể bơi để kinh doanh dịch vụ bể bơi

Vv nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc Tế Lao động 1/5/2021

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP QUỐC GIA - ĐTĐLXH-01/18

Thông báo Về việc thuyết minh tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 của Đại học T...

Vv triển khai thực hiện ''phun thuốc diệt muỗi phòng dịch bệnh trong Trường Đại học Sư phạm'' năm 20...

V/v hỗ trợ bài báo khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ quyền...

Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2021

Thông báo Về việc viết thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2021

V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2021

Điều lệ Giải Bóng đá nam cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2021

V/v cung cấp Danh mục khoa học và đào tạo phục vụ Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đại h...

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2021

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - B2019-TNA-11

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi sinh viên trở lại trường học tập tru...

Lịch tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021

Vv công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021

Vv triển khai thực hiện ''phun thuốc diệt muỗi phòng dịch bệnh trong Trường Đại học Sư phạm'' năm 20...

V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2021

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường năm...

Quyết định V/v ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người học Trường Đại học Sư phạm - Đạ...

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động phục vụ ...

Thông báo Thu các khoản phí, lệ phí tháng 03 năm 2021

V/v triển khai xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 và học bổng, trợ cấp xã hội học kỳ II n...

V/v trả hồ sơ,cấp phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

V/v chuẩn bị các điều kiện để người học trở lại Trường học tập trung

V/v triển khai hoạt động đào tạo đại học chính quy từ ngày 08/3/2021

Công văn V/v tổ chức cho người học trở lại Trường học tập

Số 769/ĐHSP-ĐT V/v triển khai đào tạo trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết

Số 768/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 sau Tết Nguyên ...

Lịch công tác tuần từ ngày 12-18/4/2021

Lịch công tác tuần từ 05-11/4/2021

Từ ngày 29/3-04/4/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 22-28/3/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 15-21/3/2021

Lịch công tác từ ngày 08-14/3/2021

Lịch công tác tuần từ 01 - 07/3/2021

Lịch công tác tuần từ 22-28/02/2021

Lịch công tác tuần từ 08-14/02/2021

Lịch tuần từ 01-07/02/2021

Lịch công tác tuần từ 25-31/01/2021

Lịch công tác tuần từ 18 - 24/01/2021

Lịch công tác tuần từ 11 - 17/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/01 ĐẾN 10/01/2021

Lịch công tác tuần từ 28/12/2020 - 03/01/2021

Lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019

Lịch công tác tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019