Lịch công tác tuần từ ngày 12-18/4/2021

Lịch công tác tuần từ 05-11/4/2021

Từ ngày 29/3-04/4/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 22-28/3/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 15-21/3/2021

Lịch công tác từ ngày 08-14/3/2021

Lịch công tác tuần từ 01 - 07/3/2021

Lịch công tác tuần từ 22-28/02/2021

Lịch công tác tuần từ 08-14/02/2021

Lịch tuần từ 01-07/02/2021

Lịch công tác tuần từ 25-31/01/2021

Lịch công tác tuần từ 18 - 24/01/2021

Lịch công tác tuần từ 11 - 17/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/01 ĐẾN 10/01/2021

Lịch công tác tuần từ 28/12/2020 - 03/01/2021